NOVOMONT s.r.o. - Montáže telekomunikačních zařízení, zemní práce

ADRESA:

 

 

IČ:
DIČ:
TEL.:

 

E-MAIL:

8.května 750/31
787 01 Šumperk

 

25394525
CZ25394525
583 280 742-5

 

info@novomont.cz

O společnosti

Historie a předmět činnosti

 

     Společnost NOVOMONT s.r.o. byla založena v roce 1998 a zabývala se investiční výstavbou telekomunikačních sítí. V roce 2001 změnila majitele a na základě Rámcové SoD provádí, jako subdodavatel, veškerou údržbu a výstavbu tel.sítí na území bývalých okresů Šumperk a Jeseník v majetku Telefónica O2, a.s. (dříve Český telecom, a.s.). Společnost NOVOMONT s.r.o. se tak stala nástupcem společnosti SPOJMONT ŠUMPERK spol. s r.o., která ukončila činnost, kdy v letech 1992 – 2002 prováděla veškerou výstavbu telekomunikačních sítí v okresech Šumperk a Jeseník a částečně v okresech Bruntál a Olomouc.

     Veškerou svoji činnost společnost zajišťuje vlastními zaměstnanci za použití vlastní mechanizace na zemní práce a technického vybavení jako je např. svářečka optických vláken, měřící přístroje aj.
V oblasti výstavby ÚPS je tak společnost schopna provést výkopové práce, pokládku kabelů i optických trubek, montáž kabelových souborů včetně závěrečných měření a v závěrečné části provést i montáž telefonních přístrojů na tuto síť.

     V oblasti montáže koncových telekomunikačních zařízení t.j. pobočkových telefonních ústředen provádí společnost výstavbu zařízení od výrobců BOSCH, SIEMENS a 2N (případně jejich nástupců), které mohou být na jednotnou telekomunikační síť napojeny jak klasickými analogovými linkami, tak i tzv. digitálními provolbovými linkami (DT1) a také i ISDN linkami a to BA i PRA (základní a primární přístup). V návaznosti na výstavbu pobočkových ústředen provádí společnost i výstavbu podnikových sítí technologií strukturované kabeláže a to CAT 5 i vyšších za použití jak klasických metalických prvků, tak za použití optických vláken.

 

 

 

Záruky a kvalita

 

     Předepsané procesy výroby a kontroly na stavbách společnosti NOVOMONT s.r.o. musí být ve shodě se specifikovanými požadavky smlouvy o dílo, právními předpisy, českými technickými normami, jinými normativními dokumenty a požadavky zákazníka – objednatele. Cílem řízení procesu realizace stavby je zabezpečit, aby všechny požadavky zákazníka byly splněny beze zbytku, bez neshod a nedodělků, v požadovaných termínech a ve specifikované nebo předpokládané jakosti stavebního díla.