NOVOMONT s.r.o. - Montáže telekomunikačních zařízení, zemní práce

ADRESA:

 

 

IČ:
DIČ:
TEL.:
FAX:

 

E-MAIL:

8.května 750/31
787 01 Šumperk

 

25394525
CZ25394525
583 280 742-4
583 280 745

 

info@novomont.cz

Telekomunikace

Nabídka služeb:

1. výstavba nových sítí (metalických a optických) – liniové stavby, vnitřní rozvody

2. dodávky, montáže a servis pobočkových ústředen

3. vynucené překládky telekomunikačních vedení (i VO)

4. opravy poruch na telekomunikačních kabelech

5. vytyčování telekomunikačních sítí O2

     U všech nabízených služeb zajišťujeme provedení veškerých souvisejících činností – zemní práce, montáže technologií, závěrečné měření, geodetické zaměření a vypracování dokumentace skutečného provedení dle požadavků vlastníka sítě.

 

Vynucené překládky tel.sítí:

 

     Dle dodané projektové dokumentace provedeme vynucené překládky všech druhů telekomunikačních vedení s tím, že zajistíme:

1. Předání staveniště se správcem sítě

2. Dle všech podmínek správce provedeme přeložku

3. Provedeme závěrečné měření

4. Vypracujeme dokumentaci skutečného provedení včetně geo.zaměření

5. Předáme stavbu správci sítě

6. Předáme kompletně zhotovený stavební objekt investorovi